info

Creative Commons (CC) licence vam pružaju mogućnost da zadržite prava na delo i da istovremeno dozvolite drugima korišćenje dela.

Detaljnije

Creative Commons (CC) licence su pravni instrumenti pomoću kojih određujete uslove pod kojima će se vaše delo koristiti.

Detaljnije

VAŽNO! Napomena o licenciranju dela CC licencom s obzirom na novu verziju licenci.

pretražite i izaberite

Nađite delo licencirano CC licencom:

dozvoljena komercijalna upotreba;
dozvoljene prerade.

Izaberite pretraživač:

 

Nevenka Antić, 23. april 2018.

UNESCO – nacrt preporuke o otvorenim obrazovnim resursima
(Open Educational Resources Recommendation)

Imajući u vidu Rezoluciju 44 (Pariz, oktobar – novembar, 2017. godine), usmerenu na međunarodnu saradnju u oblasti otvorenih obrazovnih resursa, UNESCO u saradnji s međunarodnim ekspertima, uključujući eksperte Creative Commons, priprema preporuku nacionalnim institucijama o direktnom podržavanju otvorenih i besplatnih sadržaja u oblasti nauke, nastave i učenja, kao i o izveštavanju o ovim procesima.

S tim u vezi, oglašen je međunarodni javni poziv za dostavu individualnih i institucionalnih komentara koji se odnose na inicijalni tekst UNESCO Preporuke o otvorenim obrazovnim resursima (UNESCO Open Educational Resources Recommendation), objavljen na engleskom i francuskom jeziku, a čiji prijem traje do 1. juna 2018. godine.

Detaljnije informacije

Nevenka Antić, 09. april 2017.

Evropska peticija za budućnost obrazovanja (#rightcopyright.eu) – potpisivanje traje do 1. juna 2017. godine

U okviru tekućeg procesa reforme evropskog autorskopravnog zakonodavstva, uključujući program reforme autorskopravnog zakonodavstva u korist obrazovanja (Communia, 2017), lansirana je kampanja orijentisana na bolje obrazovanje, odnosno na propise koji će, za razliku od zastarelih, omogućiti najbolju edukaciju, shodno potrebama edukatora 21. veka.

Peticija, koja je, prvenstveno, namenjena edukatorima, pored ostalih zahteva, sadrži, isticanje tehnoloških mogućnosti u nastavi i obrazovne funkcije institucija kulture i neprofitnog sektora.

Potpisuje se jednostavno, u elektronskoj formi, a nakon isteka roka potpisivanja, biće podneta Evropskom parlamentu u skladu s pravilima procedure EU.

Detaljnije informacije
rightcopyright eu – Peticija

Nevenka Antić, 08. april 2017.

Međunarodna inicijativa za otvorenost akademskih citata – I4OC

S obzirom na značaj naučnih informacija u istraživanju, kulturi, opštoj informisanosti i obrazovanju, 30. marta 2017. godine, u saradnji akademskih institucija i institucija koje se zalažu za otvoreni pristup akademskim sadržajima, počela je da se realizuje inicijativa za otvaranje i struktuiranje otvorenih akademskih citatnih podataka (Initiative for Open Citations I4OC).

Inicijativa je usmerena na akademske sadržaje objavljene u režimu otvorenog pristupa, kao i na sadržaje koji su publikovani pod strožijim uslovima i koji se mogu koristiti samo uz novčanu naknadu.

Inicijativa se, osim otvaranja naučnih citatnih podataka, odnosi i na kreiranje novih i unapređenje postojećih međunarodnih akademskih elektronskih servisa, a i na javne tehničke prikaze citiranja, radi praćenja veze različitih naučnih oblasti i razvoja ideja i akademskih disciplina.

Detaljnije informacije

Nevenka Antić, 07. april 2017.

Open Education Week 2017 (Međunarodna nedelja otvorenog obrazovanja, 27-31. mart 2017. godine)

Krajem marta 2017. godine, obeležena je nedelja otvorenog obrazovanja, širom sveta, nizom događaja u organizaciji akademskih i srodnih institucija, koje su naglasile prirodu i značaj otvorenog, formalnog i neformalnog, obrazovanja.

Tokom programskih aktivnosti, predstavljeni su različitii otvoreni obrazovani resursi s otvorenim pravnim Creative Commons modelima i iskustvima iz prakse, kao i tendencije koje se odnose na unapređenje otvorenog procesa predavanja i usvajanja znanja.

Detaljnije informacije

Nevenka Antić, 18. januar 2017.

Copyright Week 2017 (Međunarodna nedelja autorskog prava, 16-20. januar 2017. godine)

Sredinom januara 2017. godine, u saradnji vodećih svetskih organizacija iz oblasti kulture, znanja, ljudskih i autorskih prava, održava se četvrta međunarodna manifestacija posvećena posebnim aspektima autorskog prava u sferi inovacija, kreativnosti, informacija i obrazovanja.

Tematski okvir petodnevnih događaja sadrži isticanje značaja javnog domena, bitnih promena međunarodnog i nacionalnog autorskopravnog zakonodavstva, transparentnosti zakonodavnih reformi i međunardnog ugovornog procesa, slobode izražavanja i zaštite nezavisnog savremenog stvaralaštva.

Detaljnije informacije

Nevenka Antić, 22. decembar 2016.

Otvoreni pristup muzejskoj dokumentaciji u Srbiji: iskustva, izazovi i potencijali (Centralni institut za konzervaciju, Beograd, decembar 2016, CC BY-SA 3.0 Serbia)

U okviru višegodišnjeg projekta Centralnog instituta za konzervaciju “Digitalizacija dokumentacije kulturnog nasleđa”, krajem 2016. godine, u saradnji Centralnog instituta za konzervaciju, Digitalne istraživačke infrastrukture za umetnost i humanistiku u Republici Srbiji (DARIAH-RS), Deska Kreativna Evropa (Creative Europe) i Evropske komisije (European Commission), objavljena je zbirka radova domaćih i stranih autora “Otvoreni pristup muzejskoj dokumentaciji u Srbiji: iskustva, izazovi, potencijali”, namenjena institucijama koje se bave izlaganjem i zaštitom kulturnog nasleđa, a čiji je cilj unapređenje procesa rada i otvorenosti javnih institucija u skladu s inovativnim resursima i tendencijama savremenog sveta.

Pored uvodnih izlaganja, publikacija sadrži analitičke osvrte, uputstva i prikaze Creative Commons i drugih otvorenih standarda i praksi i objavljena je pod otvorenim pravnim standardom CC Autorstvo – Deliti pod istim uslovima 3.0 Srbija (CC BY- SA 3.0 Serbia).

Promocija ovogodišnjih projektnih aktivnosti o digitalnoj dokumentaciji kulturnog nasleđa u kojima su učestvovali: dr Nenad Radić (Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet), dr Milja Stijović, dr Suzana Polić, Marija Aćimović MA (Centralni institut za konzervaciju), Dejan Sandić (Muzej primenjene umetnosti), dr Bojan Marinković (Matematički institut SANU), Kristin Kelly (research), Joris Pekel (Europeana), dr Višnja Kisić (Europa Nostra Serbia), dr Toma Tasovac (DARIAH-RS), Slađana Bojković (Istorijski muzej Srbije), Tamara Butigan Vučaj (Narodna biblioteka Srbije), Dragan Satarić (Vikimedija Srbije), Sašo Zagoranski (IT ekspert, Slovenija), Saskia Scheltjens (Rijksmuseum Amsterdam), Veljko Džikić MA (prevodilac, dizajner), Mirjana Blagojević (lektor) i Nevenka Antić (Creative Commons Serbia), održana je 16. decembra 2016. godine, u Jugoslovenskoj kinoteci, u sklopu edukativnog i tribinskog programa “Muzeji i izazovi otvorenog pristupa”.

“Otvoreni pristup muzejskoj dokumentaciji u Srbiji: iskustva, izazovi, potencijali” (Centralni institut za konzervaciju, Beograd, 2016, CC BY-SA 3.0 Srbija) [pdf]

Detaljnije informacije 1
Detaljnije informacije 2
Detaljnije informacije 3

Nevenka Antić, 28. novembar 2016.

Sadržaji Svetske organizacije za intelektualnu svojinu zvanično pod Creative Commons standardima (WIPO Open Access Policy)

Nakon prve politike o otvorenom pristupu kreativnim sadržajima u okviru OUN (UNESCO, 2014), Svetska organizacija za intelektualnu svojinu (World Intellectual Property Organization – WIPO) je, tokom novembra 2016. godine, objavila politiku o otvorenom pristupu sadržajima te organizacije.

U dokumentu se navodi uloga Svetske organizacije za intelektualnu svojinu u procesu razvoja znanja, značaj istraživačkih i ostalih kreativnih sadržaja koji se objavljuju u okrilju ove organizacije, kao i o pravnim Creative Commons standardima (CC 3.0 IGO), kojima se omogućava fleksibilno korišćenje objavljenih sadržaja.

Detaljnije informacije 1
Detaljnije informacije 2

Nevenka Antić, 24. oktobar 2016.

Participacija u otvorenoj akademskoj praksi – Open in Action – OA Week 2016 (24-30. oktobar 2016. godine)

U poslednjoj nedelji oktobra, održava se svetska akademska manifestacija otvorenog pristupa akademskim resursima (Open Access Week). Cilj tekućeg događaja podrazumeva otvoreno akademsko uključivanje u aktivnosti informativnog, debatnog ili kreativnog tipa. Aktivnosti se odnose na upoznavanje značaja direktorijuma i vrednovanja otvorenih, akademskih publikacija, a sastavni deo programa, čine i formalni i neformalni modeli funkcionisanja i širenja otvorenih akademskih praksi.

Detaljnije informacije

Nevenka Antić, 20. oktobar 2016.

Preporuka Ujedinjenih nacija: Creative Commons standardi u medicinskom istraživanju

Septembarski izveštaj Ujedinjenih nacija o javnom zdravlju (2016), kojim se promovišu inovacije i pristup tehnologijama javnog zdravlja (Promoting innovation and access to global health technologies), sadrži preporuku o primeni otvorenih Creative Commons standarda u oblasti medicinskog istraživanja finansiranog sredstvima javnih fondova. Budući da je pravo na zdravstvenu zaštitu ljudsko pravo, kao i da su ulaganja u istraživačke kapacitete opšteg karaktera, naučni rezultati javnih institucija, koji se tiču preventive i zaštite zdravlja, treba da budu javno dostupni. Preporuka obuhvata CC BY standarde u objavljivanju istraživanja i standard CC0 u domenu podataka.

Detaljnije informacije

Nevenka Antić, 28. novembar 2015.

O Creative Commons, seminar (“Politika”, Beograd, 26. novembar 2015. godine)

U četvrtak, 26. novembra 2015. godine, u organizaciji medijske kuće s jednom od najdužih tradicija u Evropi “Politika” (1904), održan je jednoipočasovni seminar za novinare i urednike “Politike” o prirodi i primeni otvorene Creative Commons standardizacije “O Creative Commons” (Nevenka Antić). Posebna pažnja bila je posvećena autorstvu i ostalim pravnim aspektima zaštite i korišćenja otvorenih medijskih sadržaja.

“Politika” je, inače, prva medijska kuća u Srbiji koja je izrazila inicijativu za organizovano upoznavanje svojih autora s Creative Commons standardizacijom, radi sistemske i pravilne implementacije otvorenih sadržaja u praksi.

Nevenka Antić, 23. novembar 2015.

Evropske institucije kulture o reformi autorskopravnog zakonodavstva EU

Vodeći evropski stručnjaci i predstavnici evropskih institucija iz oblasti kulture upućuju otvoreno pismo Evropskoj komisiji u vezi s nužnim promenama u sferi autorskopravnog zakonodavstva EU. U tekućem procesu reforme, kulturno stvaralaštvo, u okviru javnog sektora kulture, s obzirom na značaj u obrazovanju, istraživanju i savremenom stvaralaštvu, treba, promenom tradicionalnih pravnih mehanizama, učiniti pristupačnijim i inspirativnijim u skladu s društvenim potrebama i tehnologijama savremenog doba.

Detaljnije informacije

Nevenka Antić, 18. novembar 2015.

Open Access Week 2015 (19­-25. oktobar)

Međunarodna nedelja otvorenog pristupa akademskim sadržajima 2015 (Open Access Week 2015), obeležena je, kao i prethodnih sedam godina, širom sveta, akademskim događajima usmerenim na afirmaciju produkcije otvorenog stvaralaštva i nesmetanog korišćenja otvorenih akademskih sadržaja u svetu nauke i istraživanja.

Ove godine, manifestacija je, posebno, bila posvećena otvorenoj akademskoj interakciji i odvijala se u tematskom okviru “Open for Collaboration”.

Detaljnije informacije 1
Detaljnije informacije 2

Nevenka Antić, 29 mart 2015.

Creative Commons standardi u okrilju Ujedinjenih nacija

“An equally important recommendation is to promote cultural and scientific participation by encouraging the use of open licences, such as those offered by Creative Commons.”

UN Human Rights Council
28th session
Report of the Special Reporter in the field of cultural rights, Farida Shaheed, A/HRC/28/57, Summary

Na dvadeset osmom redovnom zasedanju Saveta za ljudska prava UN (UN Human Rights Council), u Ženevi (2-­27. mart 2015. godine), predstavljen je izveštaj specijalnog izvestioca u oblasti kulturnih prava, Faride Šahid (Farida Shaheed), A/HRC/28/57, kojim se podržava međunarodna reforma autorskopravnog zakonodavstva, radi ostvarenja javnog interesa, ljudskih i autorskih prava u sferi nauke, obrazovanja, kulture i umetnosti.

Sastavni deo ovog izveštaja, čine preporuke, koje se tiču: transparentnosti zakonodavnog procesa, postupanja sudskih i ostalih instutucija, dostupnosti stvaralaštva, zaštite prava na slobodu izražavanja, obrazovanje i ostalih ljudskih prava, ograničenja i isključenja autorskog prava, položaja autora u odnosu na korporativne nosioce autorskog prava, upotrebe otvorenih Creative Commons standarda u nauci, obrazovanju i kulturi, u postupku realizacije javnog interesa, sloboda i prava, u skladu s međunarodnim pravnim standardima.

Detaljnije informacije 1
Detaljnije informacije 2

Nevenka Antić, 21 mart 2015.

Vikimedija usvojila politiku otvorenog pristupa akademskim sadržajima (Wikimedia Open Access Policy)

Zadužbina Vikimedija (Wikimedia Foundation) je, sredinom marta 2015. godine, u skladu sa svojom misijom o razvoju slobodnog znanja, motivacijom i inicijativama akademske zajednice, usvojila politiku o otvorenom pristupu naučnim i obrazovnim sadržajima (Open Access Policy). Politikom se naglašava pripadnost i definišu oblici učešća Vikimedije u međunarodnom pokretu otvorenog pristupa naučnom i obrazovnom stvaralaštvu (Open Access), za koji je, kao i za koncept Vikimedije, karakteristična eksplicitna Creative Commons orijentacija.

Vikimedija Srbije, različitim aktivnostima, podržava otvoreni pristup akademskim sadržajima, posebno u okviru Creative Commons Srbije, obrazovnih projekata i projekta “Viki voli nauku – Wiki Loves Science”, samostalno i u saradnji s nacionalnom akademskom zajednicom.

Detaljnije informacije 1
Detaljnije informacije 2

Nevenka Antić, 12 mart 2015.

Open Education Week 2015 (9-13. mart)

Nedelja otvorenog obrazovanja 2015 (Open Education Week 2015), čija je tema “The World Wants to Learn” (“Svet želi da uči”), obeležava se, širom sveta, konferencijskim, edukativnim i ostalim događajima, radi isticanja otvorenih obrazovnih resursa i praksi, kao i značaja otvorenih pravnih Creative Commons standarda u sistemu obrazovanja.

U ovoj međunarodnoj manifestaciji učestvuje i Univerzitet u Beogradu, u okviru Univerzitetske biblioteke “Svetozar Marković”, serijom predavanja o otvorenim akademskim sadržajima.

Detaljnije informacije 1
Detaljnije informacije 2

Nevenka Antić, 18 januar 2015.

Međunarodna muzička CC kompilacija (CC Affiliates Mixtape #1, 12. januar 2015. godine)

Nakon sličnog i uspešnog poduhvata CC Europe, u sklopu međunarodnog obeležavanja desetogodišnjice Creative Commons (#CC­10 Birthday Mixtape), u decembru 2012. godine, u saradnji CC Europe i istih regionalnih grupa s ostalih kontinenata, u januaru 2015. godine, nastala je kompilacija dvadeset pet muzičkih dela savremenih stvaralaca iz Afrike, Amerike, Azije, Evrope, Latinske Amerike, Pacifika CC Affiliates Mixtape #1.

Dve internacionalne CC kolekcije, uključujući domaću muzičku scenu (inje, “Kofein i CO2” , CC Affiliates Mixtape #1, 2015 i MistakeMistake vs. Sky Wikluh “Još jedan od onih dana”, #CC­10 Birthday Mixtape, 2012), sadrže stvaralaštvo autora različitog muzičkog afiniteta, koje, osim talenta, spaja i očigledna sklonost prema inovativnom pravnom Creative Commons konceptu, otvorenoj kulturi, dinamičnoj i nesputanoj umetnosti.

Detaljnije informacije 1
Detaljnije informacije 2
Detaljnije informacije 3
Detaljnije informacije 4

Nevenka Antić, 28. decembar 2014.

Creative Commons i otvorene akademske tendencije i prakse – panel (Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković”, Beograd, 15. decembar 2014. godine) #CC 12, #CC Serbia 7

Na Univerzitetu u Beogradu, u Univerzitetskoj biblioteci “Svetozar Marković”, u ponedeljak, 15. decembra 2014. godine, održan je panel “Creative Commons i otvorene akademske tendencije i prakse”, koji se sastojao iz inspirativnih izlaganja i zanimljive rasprave o otvorenim standardima i otvorenim akademskim tendencijama i praksama savremenog sveta (prof. dr Predrag Pejović – Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu, doc. dr Miloš Bajčetić – Medicinski fakultet , Univerzitet u Beogradu, mr Jasmina Nikolić – Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, Đorđe Stakić – Matematilčki fakultet, Univerzitet u Beogradu, Vikimedija Srbije, mr Biljana Kosanović – Računarski centar, Univerzitet u Beogradu, mr Tatjana Timotijević – Centar za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije, dr Dragana Stolić, Aleksandra Popović, Tatjana Brzulović Stanisavljević – Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković”, Mirjana Nešić – Biblioteka Beogradske politehnike, Milica Ševkušić – Biblioteka Instituta tehničkih nauka SANU, Nevenka Antić – Creative Commons Srbije).

Panel je organizovan povodom godišnjice Creative Commons (15. decembar), u okviru Creative Commons Srbije i projekta “Viki voli nauku – Wiki Loves Science”, u saradnji Vikimedije Srbije, Univerzitetske biblioteke “Svetozar Marković” i Odeljenja za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije, a u realizaciji događaja je učestvovao i Filip Maljković (Vikimedija Srbije).

Projekat “Viki voli nauku – Wiki Loves Science” je pokrenut tokom decembra 2012. godine, radi obeležavanja desetogodišnjice Creative Commons standardizacije i petogodišnjice nacionalne Creative Commons standardizacije. Projekat je fokusiran na otvorenu nauku i sastoji se iz debatnog programa i digitalne foto galerije koja se razvija u saradnji s nacionalnim institucijama nauke, kulture i umetnosti.

Detaljnije informacije 1
Detaljnije informacije 2
Detaljnije informacije 3
English
Detaljnije informacije 4
Fotografije I dela Panela

Nevenka Antić, 25. novembar 2014.

Creative Commons – kreativnost i društvo znanja – tribina (Narodna biblioteka Srbije, Odeljenje za naučne informacije)

U Narodnoj biblioteci Srbije, u sredu, 05. novembra 2014. godine, održana je tribina “CREATIVE COMMONS – KREATIVNOST I DRUŠTVO ZNANJA”, fokusirana na predstavljanje otvorenih međunarodnih pravnih standarda – Creative Commons licenci i značaja ove javne i besplatne standardizacije u procesu unapređenja transparentnosti, promocije i protoka kreativnih sadržaja u savremenom svetu, i pokretanje rasprave o intelektualnoj svojini i otvorenim oblicima intelektualne interakcije u digitalnim uslovima.

Ovom tribinom, koja je obuhvatila niz predavanja o otvorenim standardima u nauci, kulturi i umetnosti (mr Tatjana Timotijević – Odeljenje za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije, dr Stela Filipi Matutinović, Aleksandra Popović, Sanja Antonić, Dejana Kavaja Stanišić, Nataša Dakić, Jelena Andonovski – Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković”, Ivana Madžarević – Vikimedija Srbije, Milica Ševkušić – Biblioteka ITN SANU, Nevenka Antić – Creative Commons Serbia) i koja je realizovana u saradnji Odeljenja za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije i Vikimedije Srbije, označen je i kraj ovogodišnjeg ciklusa tribinskog programa “Creative Commons – kreativnost i društvo znanja 2013-2014, Srbija” (“Creative Commons – Creativity and Knowledge Society 2013-2014, Serbia”).

Prethodna tribina je organizovana u saradnji s Muzejom nauke i tehnike u Beogradu i održana je 02. oktobra 2014. godine, u izložbenom prostoru ove institucije.

Detaljnije informacije 1
Detaljnije informacije 2
Detaljnije informacije 3
Detaljnije informacije 4

Nevenka Antić, 31. oktobar 2014.

Open Access Week 2014 (20-26. oktobar) i Let’s stand together to promote open access worldwide (Međunarodna peticija za otvorenost akademskih publikacija)

Međunarodna nedelja otvorenog pristupa naučnim publikacijama 2014 (Open Access Week 2014) obeležena je brojnim i značajnim akademskim dešavanjima, usmerenim na promociju, benefit i razvoj dostupnosti naučnih i obrazovnih sadržaja.

U kontekstu manifestacije, koja je, ove godine, bila posvećena mladoj i otvorenoj naučnoj generaciji (Generation Open), pokrenuta je i međunarodna inicijativa za otvoreni pristup akademskom publikovanju (Let’s stand together to promote open access worldwide), imajući, pored ostalog, u vidu, pravni slučaj mladog istraživača Dijega Gomeza (Diego Gomez).

Tokom Međunarodne nedelje otvorenog pristupa 2014, u Srbiji je, u organizaciji Univerzitetske biblioteke “Svetozar Marković” i partnerskih institucija, organizovan trodnevni program, orijentisan na promociju otvorenog pristupa naučnim informacijama.

Detaljnije informacije 1
Detaljnije informacije 2
Detaljnije informacije 3
Detaljnije informacije 4

Dragan Satarić, 1. oktobar 2014.

Predavanje o Creative Commons licencama u okviru Tempus BAEKTEL projekta (Univerzitet u Beogradu, Rudarsko–geološki fakultet, 23. septembar 2014. godine)

Na Rudarsko–geološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, u okviru Tempus BAEKTEL projekta EU, čiji je cilj saradnja akademskih institucija i privrede u oblasti otvorenog obrazovanja, 23. septembra 2014. godine, održano je predavanje o Creative Commons licencama i otvorenim edukativnim resursima (Dragan Satarić).

U Projektu učestvuju predstavnici šest univerziteta iz tri zemlje (Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina), a koordinator projekta za Srbiju je Rudarsko–geološki fakultet Univerziteta u Beogradu.

Detaljnije informacije 1
Fotografije

Nevenka Antić, 10. avgust 2014.

Evropska komisija preporučuje javnom sektoru Creative Commons standarde i Gde je Srbija u društvu znanja

Sredinom jula 2014. godine, Evropska komisija je, u skladu s Evropskom direktivom o informacijama javnog sektora zemalja članica EU (Directive 2003/98/EC, Directive 2013/37/EU 2013), koja se odnosi na državnu upravu, srodne institucije (zavodi, državne agencije), univerzitetske i ostale javne biblioteke, arhive, muzeje, a koju bi, inače, trebalo implementirati do jula 2015. godine, objavila uputstva o otvaranju sadržaja i podataka državnih institucija (European Commission ­- IP/14/840 17/07/2014).

Uputstvima su obuhvaćeni i Creative Commons standardi, čijom se primenom, na adekvatan način, postiže otvorenost, dostupnost, slobodan protok i razmena informacija i znanja.

U vezi s otvaranjem nacionalnog javnog sektora, a usled nepravilnih nacionalnih institucionalnih praksi ograničavanja zakonski slobodnih ili otvorenih sadržaja, kojima se protivpravno sprečava ili otežava razmena informacija i znanja, tokom 2011. godine, pokrenut je projekat Vikimedije Srbije “Gde je Srbija u društvu znanja” (N. Antić, D. Satarić).

Povodom propisnog otvaranja sadržaja iz delokruga nacionalnih državnih institucija, Vikimedija Srbije, u okviru Creative Commons Srbije (N. Antić), od 2012. godine, učestvuje u pravnoj analizi oficijelnih preporuka za otvaranje nacionalnog javnog sektora i stručnoj javnoj raspravi o Smernicama za izradu veb sajtova nacionalne državne uprave. Smernice se, još uvek, nalaze u radnoj fazi (v. 5.0), s tim što jedan deo nacionalnog javnog sektora, u izvesnoj meri, već primenjuje Creative Commons praksu otvaranja sadržaja: Vlada Republike Srbije, Uprava za zajedničke poslove republičkih organa, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Agencija za restituciju Republike Srbije, Zavod za socijalno osiguranje, Nacionalni savet za kulturu.

Detaljnije informacije 1
Detaljnije informacije 2
Detaljnije informacije 3
Detaljnije informacije 4
Detaljnije informacije 5

Nevenka Antić, 28. jul 2014.

Konferencija ­ Otvoreno obrazovanje i digitalne kompetencije nastavnika (HERE team i Fondacija Tempus Erasmus +, kancelarija u Srbiji, Univerzitet u Beogradu, 17­-18. jul 2014. godine)

Stručni tim za reformu visokog obrazovanja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (HERE team) je, u saradnji s Fondacijom Tempus (Erazmus +, kancelarija u Srbiji), u julu 2014. godine, organizovao, na Univerzitetu u Beogradu, dvodnevnu konferenciju o međunarodnim politikama i praksama otvorenog obrazovanja, namenjenu nastavnicima visokoškolskih institucija, srednjih i osnovnih škola.

Na Konferenciji je bilo reči i o vezi otvorenog i formalnog obrazovanja, otvorenim platformama, materijalima, metodama i njihovoj upotrebi u formalnom obrazovanju, od strane tima predavača, zvaničnih učesnika međunarodnih i nacionalnih projekata, kojima se, pored ostalog, podržava otvorenost obrazovanja: mr Jasmina Nikolić (HERE team, Univerzitet u Beogradu), Marija Filipović Ožegović (Tempus ­ Erazmus +, kancelarija u Srbiji), Adam Sofronijević (Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković”), Ivana Madžarević, Đorđe Stakić (Vikimedija Srbije), Igor Popov (Khan Academy Serbia), Boris Prpić (Mozilla Serbia), Ladislav Urošević (Ubuntu zajednica Srbije), Milan Ivanović (Word Press zajednica Srbije), Nevenka Antić (Creative Commons Serbia), Mirjana Isakov (ŠOSO “Milan Petrović”), Antonija Jelić, Mladen Baranek, Lovre Gabrilo i Dragan Samardžija (Miadrija, partner Google­-a).

Detaljnije informacije 1
Detaljnije informacije 2

Nevenka Antić, 22. jul 2014.

Creative Commons – kreativnost i društvo znanja, tribinski program 2013–­2014, Srbija (Creative Commons – Creativity and Knowledge Society 2013–2014, Serbia)

Vikimedija Srbije, u saradnji s nacionalnim institucijama, nastavila je, u aprilu 2014. godine, tribinski program “Creative Commons – kreativnost i društvo znanja”, fokusiran na predstavljanje otvorenih međunarodnih pravnih Creative Commons standarda i pokretanje rasprave o intelektualnoj svojini i otvorenim oblicima intelektualne interakcije u digitalnim uslovima, tribinom u Narodnoj biblioteci Bečej.

U maju su održane tri tribine. Najpre, u Narodnom muzeju u Kraljevu, zatim, u Prijepolju, u Biblioteci “Vuk Karadžić” i u Narodnoj biblioteci u Užicu.

Sledeće dve tribine, u čijem su programu učestvovali: dr Stela Filipi Matutinović, Aleksandra Popović, Sanja Antonić, Dejana Kavaja Stanišić, Jelena Andonovski, Nataša Dakić (Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković”), mr Vesna Opavsky (doktorand, Fakultet likovnih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu), Olivera Nastić, Slobodan Nakarada (Muzej savremene umetnosti Beograd), Milica Ševkušić (Biblioteka ITN SANU), Mile Kiš (Vikimedija Srbije) i Nevenka Antić (Creative Commons Serbia, Vikimedija Srbije), realizovane su u Beogradu, u junu, u Muzeju savremene umetnosti (Galerija Petra Dobrovića), za institucije kulture i umetnosti i julu, u Medija centru Beograd, za profesionalne novinare i urednike medija.

Tribinski program traje do kraja 2014. godine.

Detaljnije informacije 1
Detaljnije informacije 2
fotografije tribine u MSUB
Detaljnije informacije 3
fotografije tribine u MC Beograd
Detaljnije informacije 4

Nevenka Antić, 26. april 2014.

World Book and Copyright Day 2014 u Beogradu s predavanjem o Creative Commons standardima (Muzej istorije Jugoslavije)

„Our goal is clear – to encourage authors and artists and to ensure that more women and men benefit from literacy and accessible formats, because books are our most powerful forces of poverty eradication and peace building.“

Irina Bokova, UNESCO

UNESCO je 1995. godine, dvadeset treći april, dan vezan za velikane svetske književnosti (Šekspir, Servantes, Vega, Nabokov), proglasio Svetskim danom knjige i autorskog prava (World Book and Copyright Day), kada se skreće posebna pažnja na značaj stvaranja i dopiranja stvaralaštva do najšire publike.

Svetski dan knjige je, ove godine, pored mnogobrojnih zanimljivih sadržaja u Srbiji i svetu, obeležen i predavanjem “Creative Commons, Copyright i Copyfight” (Nevenka Antić), u organizaciji Sekcije bibliotekara i knjižničara Zajednice instituta Srbije, Sekcije muzejskih bibliotekara i knjižničara MDS, Muzeja savremene umetnosti Beograda i Muzeja istorije Jugoslavije, u sredu, 23. aprila, u Muzeju istorije Jugoslavije, u Beogradu, a u okviru edukativnog programa izložbe „100 dela iz zbirki Muzeja savremene umetnosti. Jugoslovenska umetnost od 1900. do 1945.“.

Detaljnije informacije 1
Detaljnije informacije 2
Detaljnije informacije 3
Detaljnije informacije 4

Nevenka Antić, 09. mart 2014.

Open Education Week 2014 (10-15. mart) i EduWiki Conference 2014 (23-24. mart, Dom omladine Beograda)

Nedelja otvorenog obrazovanja (Open Education Week) obeležava se, sredinom marta, širom sveta, nizom događaja, kojima se razvija pokret otvorenog obrazovanja i podiže svest o značaju otvorenih obrazovnih resursa. Posebna pažnja je posvećena pravnim aspektima otvorenog obrazovnja i otvorenim CC standardima.

Povodom naglašavanja važnosti otvorenog obrazovanja u Srbiji, u saradnji Vikimedije Srbije, Zadužbine Vikimedija (Wikimedia Foundation) i Doma omladine Beograda, krajem marta 2014. godine, biće održana Edu Viki konferencija, čiji je cilj razvoj saradnje Vikimedije Srbije i akademskih institucija u projektima otvorenog obrazovanja. U okviru konferencijskog veb sajta, nalaze se informacije o programu i registraciji učesnika.

Detaljnije informacije 1
Detaljnije informacije 2
Detaljnije informacije 3
Fotografije

Nevenka Antić, 08. mart 2014.

#FreeBassel Day (15. mart)

Bassel Khartabil is a Syrian-Palestinian computer engineer who, through his innovations in social media, digital education, and open-source web software, played a huge role in opening the internet in Syria and bringing online access and knowledge to the Syrian people. Many people reading this blog know Bassel through his work as lead for CC Syria. He was arrested in March of 2012 in Damascus, and has been detained ever since.

The second #FreeBassel Day will be held globally on March 15, marking the second anniversary of his imprisonment and the third anniversary of the beginning of the Syrian uprising.”

Skretanje pažnje javnosti na ljudska prava ovog aktivnog pripadnika CC, viki i šire open – source zajednice, obuhvata i nastavak uređivanja njegovih članaka u okviru Vikipedije, inicijativu upućenu predsednici Evropskog parlamenta o zvaničnoj izjavi o njegovom hapšenju, pisma podrške (Letters for Bassel), #freebassel album, kolaborativni #freebassel kuvar.

Detaljnije informacije 1
Detaljnije informacije 2
Detaljnije informacije 3

Nevenka Antić, 07. mart 2014.

Creative Commons Europe u javnoj konsultaciji o pravilima autorskopravnog zakonodavstva EU

Regionalna grupa Creative Commons Europe je 05. marta 2014. godine, u okviru procesa prikupljanja mišljenja o pravilima evropskog autorskopravnog zakonodavstva i u kontekstu modernizacije i reforme pravila o autorskom pravu, dostavila mišljenje Evropskoj komisiji, nadležnoj instituciji za sprovođenje konsultativne procedure.

U mišljenju je obrazložena potreba za fleksibilnijim pravilima o ograničenjima autorskog prava, naročito u pogledu obrazovanja, a i potreba za širim javnim domenom. Posebno je istaknuto da se CC standardi odnose na pojedine aspekte pravnog sistema i da se tiču obrazloženih potreba, ali je naglašeno da potpuna realizacija tih potreba nije moguća bez predloženih zakonodavnih promena.

Detaljnije informacije

Nevenka Antić, 09. februar 2014.

Evropska komisija – javna konsultacija o pravilima autorskopravnog zakonodavstva EU i Let’s fix EU Copyright

Pred Evropskom komisijom (European Commission) u toku je postupak prikupljanja mišljenja o pravilima autorskopravnog zakonodavstva EU. Procedura je otvorena za autore, izdavače i druge nosioce autorskog i srodnih prava, korisnike autorskih dela, kolektivne organizacije za ostvarivanje autorskog prava i ostale zainteresovane strane do 5. marta 2014. godine.

Ovaj proces je povezan s modernizacijom pravila EU o autorskom pravu i širim kontekstom reforme evropskog autorskopravnog zakonodavstva.

Tokom prikupljanja mišljenja, lansirana je nezavisna veb platforma “Let’s fix EU Copyright” kojom se unapređuje delotvornost konsultativnog procesa.

Detaljnije informacije 1
Detaljnije informacije 2
Detaljnije informacije 3

Nevenka Antić, 04. januar 2014.

Creative Commons standardi za licenciranje dela međunarodnih organizacija i UNESCO Open Access Repository

Početkom decembra 2013. godine, u saradnji Creative Commons, WIPO i drugih međunarodnih organizacija (CERN, ESA, FAO, IDB, ILO, OAS, OECD, UN, UNESCO, World Bank, WHO) lansirane su CC licence, prilagođene prirodi međunarodnih organizacija, kao i potrebama savremenog sveta.

Sredinom istog meseca, omogućeno je korišćenje preko 300 elektronskih publikacija (knjiga, izveštaja, članaka), čiji je izdavač prva organizacija UN koja je usvojila principe otvorenog pristupa u pogledu svojih publikacija, UNESCO, lansiranjem novog repozitorijuma (Open Access Repository – OAR).

Repozitorijum će se proširiti prethodnim i novim publikacijama ove organizacije u skladu s politikom o otvorenom pristupu i otvorenim Creative Commons standardima.

Detaljnije informacije 1
Detaljnije informacije 2
Detaljnije informacije 3

Nevenka Antić, 15. decembar 2013.

Creative Commons – kreativnost i društvo znanja – tribina
(Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković”)

U četvrtak, 12. decembra 2013. godine, u saradnji Vikimedije Srbije i Univerzitetske biblioteke “Svetozar Marković” u Beogradu, u prostorijama Biblioteke, održana je tribina “CREATIVE COMMONS – KREATIVNOST I DRUŠTVO ZNANJA”, fokusirana na predstavljanje otvorenih međunarodnih pravnih standarda – Creative Commons licenci i značaja ove javne i besplatne standardizacije u procesu unapređenja transparentnosti, promocije i protoka kreativnih sadržaja u savremenom svetu, i pokretanje rasprave o intelektualnoj svojini i otvorenim oblicima intelektualne interakcije u digitalnim uslovima.

Nakon inspirativne pozdravne reči koju je uputio prof. dr Aleksandar Jerkov (Univerzitet u Beogradu), a zatim i Filip Maljković (Vikimedija Srbije), sledila su zanimljiva predavanja o Creative Commons standardima i otvorenoj intelektualnoj interakciji savremenog sveta (Nevenka Antić – Creative Commons Serbia, Vikimedija Srbije, dr Stela Filipi Matutinović, Tatjana Brzulović Stanisavljević – Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković”, Aleksandra Popović, dr Dragana Stolić – Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković”, Đorđe Stakić, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu, Vikimedija Srbije, Lina Aburas, Jovana Milošević, studenti – Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, Vikimedija Srbije, mr Jasmina Nikolić – Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, dr Vladimir Milovanović – Vienna University of Technology, dr Viktor Cerovski – Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu, mr Vesna Opavsky, doktorand – Fakultet likovnih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu).

Ovim događajem istovremeno je obeležena završna faza istoimenog tribinskog programa (oktobar – ­decembar 2013), u saradnji Vikimedije Srbije i nacionalnih naučnih institucija i ustanova kulture i umetnosti (Galerija Matice srpske ­– Novi Sad, Prirodno­–matematički fakultet, Univerzitet u Nišu, Filološko­–umetnički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu, Narodni muzej Pančevo, Međuopštinski istorijski arhiv Čačak, Matična biblioteka “Ljubomir Nenadović” Valjevo, Gradska biblioteka “Karlo Bijelicki” Sombor, Gradski muzej Subotice, Omladinski savez Vranja), ali i godišnjica otvorene međunarodne Creative Commons standardizacije (15. decembar).

Detaljnije informacije 1
Fotografije
Detaljnije informacije 2
Detaljnije informacije 3


Nevenka Antić, 30. novembar 2013.

Nova verzija (4.0) Creative Commons licenci

Kao rezultat dvogodišnjih konsultacija o usavršavanju Creative Commons licenci i intenzivne saradnje pravnog tima Creative Commons i nacionalnih Creative Commons timova u procesu rada na licencnim promenama, 25. novembra 2013. godine, lansirane su Creative Commons licence u verziji 4.0.

Licencne novine na eksplicitniji način formulišu autorska i srodna prava, kao i ustupanje ovih prava pod standardizovanim uslovima, ali ne utiču na pravnu valjanost i važenje Creative Commons licenci prethodnih verzija ­- autorima i ostalim nosiocima autorskog i srodnih prava je, do lansiranja nacionalnih Creative Commons licenci 4.0, omogućeno licenciranje dela nacionalnim Creative Commons licencama u verziji 3.0, preko linka [ Looking for jurisdiction ports of earlier versions? ].

Detaljnije informacije 1
Detaljnije informacije 2

Nevenka Antić, 26. oktobar 2013.

Open Access Week 2013 u Srbiji (Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković”) i WikiProject Open

Međunarodna nedelja otvorenog pristupa naučnim informacijama 2013, obeležena je u Srbiji, u organizaciji Univerzitetske biblioteke “Svetozar Marković” i partnerskih organizacija, 25. oktobra 2013. godine, u Univerzitetskoj biblioteci “Svetozar Marković” u Beogradu, programom koji se sastojao iz serije izlaganja dobitnika počasnih zvanja “Arhonti otvorenog pristupa Univerziteta u Beogradu” (Jasmina Nikolić, profesor – Filološki fakultet, Ivana Mirović, istraživač – Institut za fiziku, Milica Ševkušić, bibliotekar – Institut tehničkih nauka, Miljana Todorović, bibliotekar – Matematički fakultet, Ognjen Blagojević, Računarski centar Univerziteta u Beogradu) i stručnih predavanja o otvorenom pristupu naučnim informacijama (mr Biljana Kosanović – KoBSON, dr Stela Filipi Matutinović – UBSM, dr Dragana Stolić – UBSM, Nevenka Antić – Creative Commons Serbia).

Međunarodna nedelja otvorenog pristupa naučnim informacijama (Open Access Week) obeležava se već nekoliko godina nizom akademskih događaja, kojima se skreće pažnja na značaj principa otvorenog pristupa u nauci i obrazovanju.

Ove godine, grupa vikipedijanaca, u saradnji s Creative Commons, podržala je Međunarodnu nedelju otvorenog pristupa pokretanjem projekta WikiProject Open, čiji je cilj unapređenje kvaliteta članaka koji se odnose na otvorenost naučnih i obrazovnih sadržaja.

Detaljnije informacije 1
Detaljnije informacije 2
Detaljnije informacije 3

Nevenka Antić, 21. oktobar 2013.

Creative Commons i reforma autorskog prava

U okviru ovogodišnjeg, vrlo dinamičnog i produktivnog, međunarodnog Creative Commons samita (CC Global Summit 2013, Buenos Aires, 21-24 August), održana je jednodnevna konferencija posvećena reformi autorskog prava, koja je, između ostalog, završena kolektivnim sastavljanjem prvog nacrta izjave Creative Commons o poziciji Creative Commons u procesu globalne reforme autorskog prava.

Finalna verzija izjave Creative Commons, kojom se podržava proces promene autorskopravnog zakonodavstva, radi jačanja korisničkih prava i javnog domena, objavljena je 16. oktobra 2013. godine.

Detaljnije informacije 1
Detaljnije informacije 2

Nevenka Antić, 21. oktobar 2013.

Creative Commons – kreativnost i društvo znanja
(Creative Commons – Creativity and Knowledge Society)

Vikimedija Srbije, u saradnji s nacionalnim institucijama, od oktobra do decembra 2013. godine, organizuje tribinski program “Creative Commons – kreativnost i društvo znanja”, čiji je fokus predstavljanje otvorenih međunarodnih Creative Commons standarda i pokretanje rasprave o intelektualnoj svojini i otvorenim oblicima intelektualne interakcije u digitalnim uslovima.

Detaljnije informacije

Nevenka Antić, 21. oktobar 2013.

Evropska komisija – Platforma otvorenog obrazovanja

Evropska komisija je, krajem septembra 2013. godine, definisala inicijativu o otvorenom obrazovanju u Evropi “Opening up Education” i lansirala veb sajt “Open Education Europa”, pod generičkom licencom CC BY 3.0, radi slobodnog korišćenja otvorenih obrazovnih resursa od strane učenika, studenata, profesionalaca i obrazovnih institucija.

Detaljnije informacije 1
Detaljnije informacije 2

Nevenka Antić, 20. septembar 2013.

Creative Commons Europe – Evropska politika o otvorenim obrazovnim resursima

U avgustu 2013. godine, u okviru Creative Commons Evrope, počela je realizacija projekta „Open Educational Resources Policy in Europe“, čiji je cilj podržavanje otvaranja obrazovnih resursa (Open Educational Resources – OER) u evropskim zemljama. Sredinom septembra, u Berlinu, održana je i radionica o politikama i promociji otvorenog obrazovanja, posebno obuhvatajući upotrebu CC licenci, u kojoj su učestvovali evropski eksperti iz te oblasti: Lisette Kalshoven (Kennisland, Netherlands), Eneli Sutt (HITSA, Estonia), Teresa Nobre (Creative Commons Portugal), Valentina Pavel (APTI, Romania), Hans de Four (KlasCement, Belgium), Bardhyl Jashari (Metamorphosis, Macedonia), Ignasi Labastida y Juan (Universitat de Barcelona, Catalonia / Spain), Ivan Matejic (Creative Commons Serbia), Kamil Śliwowski (Centrum Cyfrowe, Poland), John Weitzmann (Creative Commons Germany), a kojom je rukovodio Alek Tarkowski (Creative Commons Poland).

Detaljnije informacije 1
Detaljnije informacije 2

Nevenka Antić, 10. jul 2013.

Evropski parlament usvojio izmene Evropske direktive o otvaranju javnog sektora – dokumenta i metapodaci pod otvorenim standardima

Evropski parlament je 13. juna 2013. godine, formalno usvojio izmene Evropske direktive o otvaranju sadržaja javnog sektora (2003/98/EC) od 17. novembra 2003. godine, kojima se proširuje opseg otvorenosti javnog sektora.

Najvažnije izmene:

  • biblioteke, muzeji i arhivi se obuhvataju Direktivom
  • sva javna dokumenta se mogu ponovo koristiti u skladu sa zakonom
  • svi troškovi u vezi s korišćenjem dela se svode na minimumlni iznos
  • dokumenta i metapodaci treba da budu dostupni pod otvorenim standardima i u mašinski čitljivim formatima

Direktiva bi trebalo da bude implementirana od strane zemalja članica u roku od dve godine.

Detaljnije informacije 1
Detaljnije informacije 2

Nevenka Antić, 10. jul 2013.

Publikacija Creative Commons “The future of Creative Commons”

“Our vision is nothing less than realizing the full potential of the Internet — universal access to research, education, and full participation in culture — for driving a new era of development, growth, and productivity.”

Početkom juna 2013. godine, u izdanju Creative Commons, objavljena je publikacija o budućim CC aktivnostima, obuhvatajući oblasti na koje se te aktivnosti odnose: obrazovanje, nauku, javni sektor, kulturu, medije:

Nakon deset godina postojanja, Creative Commons, na osnovu dosadašnjih iskustava, miliona objavljenih dela pod CC licencama, otvorenih obrazovnih i naučnih resursa (PLOS, BioMed Central), otvorenih viki i ostalih platformi koje podržavaju i upotrebljavaju CC standarde (Wikipedia, Wikimedia Commons, Europeana, You Tube, Flickr), otvaranja javnog sektora, nastavlja da usavršava CC platformu za unapređenje kretivnosti, vidljivosti i razmene sadržaja, u skladu s tehnološkim mogućnostima savremenog doba.

Detaljnije informacije

Nevenka Antić, 10. jul 2013.

Tabela kompatibilnosti CC licenci

Tokom maja 2013. godine, objavljena je praktična tabela kompatibilnosti CC licenci (Kenninsland, Creative Commons Netherlands) pod licencom CC0.

Cilj tabele je pružanje korisnih informacija o pravilnom korišćenju/kombinovanju dela licenciranih CC licencom.

Kennisland

izvor
Detaljnije informacije

Nevenka Antić, 10. jul 2013.

Otvorena nauka – Open Science (tribina)

Povodom Svetskog dana intelektualne svojine, u Domu omladine Beograda, 25. aprila 2013. godine, u okviru projekta “Viki voli nauku – Wiki Loves Science”, održana je tribina “Otvorena nauka – Open Science” u kojoj su učestvovali: dr Stela Filipi Matutinović (Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković”), Aleksandra Popović (Sektor za naučne informacije, Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković”), prof. dr Duško Vitas (Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu), doc. dr Miloš Bajčetić (Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu), dr Edi Bon (Astronomska opservatorija Beograd), Đorđe Stakić (Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu, Vikimedija Srbije), Filip Maljković (Vikimedija Srbije) i Nevenka Antić (Creative Commons Srbije, Vikimedija Srbije).

Detaljnije informacije 1
Detaljnije informacije 2

Nevenka Antić, 10. jul 2013.

10 godina Creative Commons (#CC10) i prva evropska Creative Commons muzička kompilacija (CC Europe – #CC10 BirthdayMixtape)

U decembru 2012. godine obeležena je desetogodišnjica postojanja otvorenih međunarodnih pravnih Creative Commons standarda (15. decembar 2002) različitim dešavanjima širom sveta.

Ovaj događaj, istovremeno vezan za petogodišnjicu postojanja nacionalnih CC standarda (decembar 2007), obeležen je u Srbiji, pokretanjem projekta “Viki voli nauku – Wiki Loves Science”, čiji je fokus otvorena nauka. U okviru projekta, 13. decembra 2012. godine, održan je panel “Otvoreni standardi u nauci” na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu u kome su učestvovali: prof. dr Zorica Stanimirović (Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu), mr Biljana Kosanović (KOBSON, Narodna biblioteka Srbije), Aleksandra Popović (Sektor za naučne informacije, Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković”), prof. dr Duško Vitas (Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu), doc. dr Miloš Bejčetić (Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu), doc. dr Mladen Čudanov (Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu), dr Edi Bon (Astronomska opservatorija Beograd), Đorđe Stakić (Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu, Vikimedija Srbije), Goran Obradović (Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu, Vikimedija Srbije), Nevenka Antić (Creative Commons Srbije, Vikimedija Srbije) i Dragan Satarić (Creative Commons Srbije, Vikimedija Srbije), formirana digitalna foto galerija “Viki voli nauku – Wiki Loves Science” u saradnji s najvišim nacionalnim naučnim institucijama: Hemijskim fakultetom (Univerzitet u Beogradu), Fizičkim fakultetom (Univerzitet u Beogradu) i Univerzitetskom bibliotekom “Svetozar Marković” , a i održan digitalni CC-WIKI performans u galerijskom prostoru Doma omladine Beograda.

Povodom desetogodišnjice Creative Commons, od strane Creative Commons Europe, objavljena je prva evropska muzička CC kompilacija (#CC10 Birthday Mixtape, decembar 2012) s delima 20 talentovanih muzičara iz 20 evropskih zemalja (Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Czech Republic, Denmark, France, Germany, Greece, Iceland, Israel, Netherlands, Poland, Portugal, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, and the UK). Na kompilaciji je objavljeno delo “Još jedan od onih dana” autorskog tima iz Srbije MistakeMistake.

Detaljnije informacije 1
Detaljnije informacije 2
Detaljnije informacije 3

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.